KABEL-TV : BETROUWBAAR en BETAALBAAR MAAR  NIEUWE MOGELIJKHEDEN NOG ONBEKEND

De Belgische consument is tevreden over zijn kabelaansluiting. Dat blijkt uit een onderzoek van Cable Belgium, de federatie van alle Belgische kabeltelevisiemaatschappijen. Het onderzoek is uitgevoerd in heel België door het onderzoeksbureau Fé.research. Bijna 80% van de mensen heeft nog nooit problemen gehad met de kabelaansluiting en storingen worden volgens de meesten  snel en goed opgelost.  Tevens vindt meer dan 80 % van de ondervraagden dat de kabelmaatschappijen betaalbare tarieven hebben.

Volgens Johan Op de Beeck, secretaris-generaal van Cable Belgium geeft de studie voor het eerst op overtuigende wijze aan dat de consument  zijn kabelmaatschappij betrouwbaar en betaalbaar vindt ,  maar ook dat men  het voor de tv-kijker eenvoudig en simpel weet te houden. Terwijl het imago van de kabel als zeer goed uit de studie naar voren komt , blijkt tegelijk ook dat de meeste mensen te weinig weten over de nieuwe mogelijkheden die de kabel te bieden heeft .  Zo weet  slechts  de helft  dat kabeltelevisiemaatschappijen  niet alleen tv, maar ook breedbandinternet en telefonie aanbieden.
Toch zouden heel wat mensen wel een combinatiepakket willen, mits de nodige ondersteuning en een aantrekkelijke prijs, zo wijst het onderzoek uit.

Cable Belgium peilde ook naar de houding tegenover nieuwe digitale televisiediensten zoals film op aanvraag en interactieve mogelijkheden. “Een wereld zonder de belangrijkste technologieën , televisie, breedbandinternet en telefonie kan de Belg zich niet meer voorstellen. Zo is meer dan 85 % van de Belgen er van overtuigd dat al die nieuwe technologieën een vooruitgang betekenen omdat ze de mogelijkheden van de consumenten vergroten” , aldus Cable Belgium. Tegelijk is een  meerderheid   van de ondervraagden bezorgd dat de digitale evolutie een negatieve weerslag kan hebben op  het sociaal contact tussen mensen. Mensen met kinderen staan duidelijk positiever tegenover de digitale ontwikkelingen. “Logisch eigenlijk, want het zijn ook jongeren die op school snel vertrouwd geraken met de wereld van ICT. 94% van de studenten gebruikt vandaag het internet .Vaak gebeurt dit wel enkel op school.”

6 op 10 Belgen heeft het gevoel dat die nieuwe technologieën te ingewikkeld zijn. Dat gevoel leeft vooral bij vrouwen en 55-plussers. “ De uitdaging voor elke kabelmaatschappij is dan ook om haar diensten zo eenvoudig mogelijk in gebruik te maken ” , aldus Cable Belgium .

Tegelijk is de interesse voor nieuwe digitale tv-diensten hoopgevend. 35% van de ondervraagden is geïnteresseerd in tv-programma's of films op aanvraag. Cable Belgium meent dat dit een goede score is aangezien de mensen nog zeer weinig ervaring hebben met deze dienst.

En bijna de helft van de mensen (44%) zou het interessant vinden om  informatie van de overheid via hun televisietoestel te kunnen raadplegen. Maar meespelen of meestemmen met tv-programma's lijkt voor 70% van de ondervraagden nog een onbekende.
“In de panelgesprekken, waar de mogelijkheden van deze diensten veel uitvoeriger werden besproken, toonden mensen duidelijk veel meer interesse. Daar was men bijvoorbeeld ook zeer positief over film op aanvraag en noemde deze dienst als dé reden om digitale televisie te nemen”, aldus Cable Belgium.

 “Vooral gezinnen met inwonende kinderen voelen de nood om deze belangrijkste digitale technologieën in huis te halen, “ zegt Johan Op de Beeck ”.  “Hoe beter deze technologieën ingeburgerd raken, hoe groter de communicatiemogelijkheden. Het ruime informatieaanbod kan de maatschappelijke participatie en dus het maatschappelijk welzijn verhogen. Er is dus  zowel voor overheid als voor de kabeltelevisiemaatschappijen werk aan de winkel om de burger in te lichten over de meerwaarde die digitale diensten in hun leven kunnen betekenen. En tegelijk weten we nu dat de mensen een groot vertrouwen hebben in hun kabeltelevisiemaatschappij  “, aldus Johan Op de Beeck. 

Einde bericht
Onder embargo tot publicatie op  29 november 2007